Politika kakovosti podjetja
TECH3 SISTEMI d. o. o.

Naše glavno vodilo je, da se maksimalno prilagodimo potrebam naročnikov. Le znanje, samoiniciativnost, kakovost in pravočasna dobava so lastnosti dobrega podjetja. Biti inovativen in prilagodljiv, ponuditi kupcu tudi več kot pričakuje, izvajati storitve brez napak ter zagotavljati svojim kupcem kvalitetne izdelke v skladu z zahtevanimi dobavnimi roki ter količinami, so osnove postavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 v podjetju TECH3 SISTEMI d.o.o.

Našo prihodnost izražajo:

 POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja TECH3 SISTEMI d.o.o., je izdelava po meri kupca, ki izpolnjuje ali presega pričakovanja na področju industrijske avtomatizacije in strojne obdelave. Svojim strankam ponujamo svetovanje ter z našim znanjem razvijamo odlične projekte – vse od idejne zasnove do končne izdelave. Kar omogoča večjo optimizacijo vseh postopkov in izdelavo sklopov na ključ. Prizadevamo si za nenehno izboljševanje našega sistema vodenja kakovosti preko inovacij, timskega dela, in z polno vključenostjo vseh zaposlenih. Zagotavljamo vam, da bomo z našim znanjem in izkušnjami za vas poiskali najboljše rešitve, ki jih bomo z vrhunsko tehnologijo tudi razvili.

 VIZIJA

Vizija podjetja je poleg industrijske avtomatizacije še razširiti področje strojne obdelave in montaže mehanskih sklopov. Smo ustvarjalna in ambiciozna ekipa, ki z lastnimi inovativnimi tehnologijami razvija odgovoren odnos do naših kupcev in tudi do okolja.

VREDNOTE 

Učinkovitost, fleksibilnost, zanesljivost, kakovost, sodelovanje.

KLJUČNI CILJI 

  • Obdržati in vzpostavljati dobre odnose s kupci
  • Širjenje tržnih možnosti in prodajanje izdelkov na obstoječih trgih ter prodor na trge, kjer še nismo prisotni
  • Zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu
  • Razširitev prisotnosti s kakovostnimi izdelki na trgih avtomobilske in drugih industrij
  • Povečanje prodaje na strojni obdelavi
  • Zagotavljanje dobrih delovnih mest, dobrih delovnih pogojev in s tem zadovoljstvo zaposlenih
  • Nenehen proces izboljševanja zadovoljevanja zahtev, potreb in pričakovanj kupcev
  • Razširitev delovanja na področju razvoja in izdelave zahtevnejših strojev in naprav
  • Zmanjševanje porabe energetskih virov ter stalno uvajanje tehnologij, ki bodo bolj produktivne, dajale boljšo ekonomsko učinkovitost ter bodo prijazni do okolja
  • Zagotavljanje skladnosti z zakonskimi in drugimi zahtevami

 Nazarje, 23.02.2019                                                                               Peter Kompan, direktor

PDF Politika kakovosti